Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 961239 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej. Usposabljanje učiteljev za uporabo IKT - sodelovalni model = IN-service teacher training for the use of ICT in teaching a collaborative model. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), FELDA, Darjo (ur.), ZORMAN, Anja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.), VIČIČ, Jernej (ur.), STARC, Sonja (ur.), ZURC, Joca (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Izvlečki. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 961239]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 961239 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56