Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 97121 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, FAJFAR, Peter. Recent research into seismic design of bridges in Slovenia. V: Civil infrastructure systems for the next century : a global partnership in research, Cracow, Poland, October 2-4, 1996,. [Cracow: Polish Academy of Sciences], 1996, str. 188-193, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 97121]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 97121 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56