Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 97160960 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Prof. dr. Miloš Marinček 80-letnik. Delo (Ljubl.), 9.XII.1998, 40, št. 285, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 97160960]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 97160960 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57