Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 978052 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Vojko KILAR // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1987
Citat: KILAR, Vojko. Analiza večetažnih konstrukcij pri potresni obtežbi s programom EAVEK : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Kilar], 1987. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 978052]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 978052 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56