Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 978308 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1996
Citat: KILAR, Vojko. Primeri rešenih vaj za predmet Osnove gradbene mehanike. 1. del., Metoda sil in metoda pomikov. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1996. 14 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 978308]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 978308 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56