Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 978564 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1997
Citat: KILAR, Vojko. Primeri rešenih vaj za predmet Osnove gradbene mehanike. 2. del., Prenos vertikalne in horizontalne obtežbe, lupine. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 48 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 978564]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 978564 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56