Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 978820 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.03 Univerzitetni učbenik
Leto: 2000
Citat: KILAR, Vojko. Osnove konstrukcij : učbenik za študente industrijskega oblikovanja. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost, Odd. za industr. oblikovanje, 2000. 1 zv., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 978820]
Tipologija: 2.03 Univerzitetni učbenik
COBISS ID 978820 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56