Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 979076 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1998
Citat: KILAR, Vojko, LEČNIK, Miha. Most za pešce preko Ljubljanice : javni anonimni enostopenjski državni urbanistično-arhitekturni natečaj za idejno arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo brvi v podaljšku Koblarjeve ulice ter za ureditev območja med Zaloško cerkvijo in Vodmatskim trgom. Ljubljana: [samozal.], 1998. [22] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 979076]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 979076 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56