Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 981345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: CEKLIN, Franci. Vpliv seizmičnih koeficientov kc na stroške gradnje skeletnih objektov, dimenzioniranih po metodi mejnih stanj : diplomska naloga št. 889. Ljubljana: [F. Ceklin], 1978. 131 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 981345]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 981345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56