Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 983137 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1977
Citat: FRELIH, Peter. Vpliv seizmičnih koeficientov kc na stroške gradnje skeletnih objektov. Stebri in prečke se spreminjajo po etažah : diplomska naloga št. 875. Ljubljana: [P. Frelih], 1977. [142] f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 983137]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 983137 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56