Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 984161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1977
Citat: TEMNIK, Mirko. Vpliv seizmičnih koeficientov kc na stroške gradnje skeletnih objektov. Stebri in prečke se ne spreminjajo po etažah : diplomska naloga št. 859. Ljubljana: [M. Temnik], 1977. [166] f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 984161]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 984161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57