Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 986465 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1976
Citat: FISCHINGER, Matej. Primerjava metod in programov za račun dinamičnega odziva konstrukcij v elastičnem področju : diplomska naloga št. 809. Ljubljana: [M. Fischinger], 1976. 166 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 986465]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 986465 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56