Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 98657 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, J., FAJFAR, Peter. Seismic hazard reassesment of an existing NPP in Slovenia. V: MÖLLER, Sergio Viçosa (ur.), RIERA, Jorge Daniel (ur.). Transactions of the 13th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology : Porto Alegre, Brazil, August 13-18. 1995. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [1995], 1995, str. 797-802, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 98657]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 98657 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56