Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 986977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1976
Citat: GORIČAN, Karel. Statična preiskava 14-etažne stolpnice : diplomska naloga št. 791. Ljubljana: [K. Goričan], 1976. 144 f., [2] pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 986977]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 986977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56