Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 987233 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter. Obnašanje "potresno varnih" objektov - pričakovanja in realnost = The behaviour of earthquake-resistant structures - expectations and reality. Ujma (Ljublj.), 1999, št. 13, str. 240-244, ilustr.
Povzetek: V potresnem inženirstvu velja načelo, po katerem se običajni objekti projektirajo tako, da ostanejo v glavnem nepoškodovani med pogostimi manjšimi potresi in da se ne porušijo med najmočnejšim potresom, ki bi objekt lahko prizadel. V nasprotju s tem velika večina nestrokovnjakov, tudi lastnikov in uporabnikov objektov, pričakuje, da morajo moderni potresnoodporno grajeni objekti tudi zelo močan potres prenesti brez poškodb. Namen tega prispevka je pojasniti, kaj pravzaprav pomeni pojem "potresno varen" oziroma "potresnoodporen" objekt in kakšno bo verjetno obnašanje takega objekta med potresi. V prihodnosti bodo morali projektanti bolj natančno predvideti obnašanje objektov med različnimi potresi, seznaniti lastnike s predvideno škodo in se skupaj z njimi dogovoriti za ustrezno zaščito. Lastniki se lahko odločijo za večjo zaščito od tiste, ki jo nudijo predpisi, kar pomeni nekoliko večja začetna vlaganja in bistveno zmanjšanje škode med morebitnim potresom. Podobno velja tudi pri ojačevanju že zgrajenih objektov

The basic philosophy of earthquake-resistant design of structures is, in the event of earthquakes, to prevent human injury, to insure the continuity of vital serveces and to minimise damage to property. It is recognised that complete protection against all earthquakes is not economically feasible for most types of structures. An earthquake-resistant structure is expected not to collapse during a severe earthquake. However, it is not expected to be undamaged after such an event. Unfortunately, the public, including building owners and users, is not informed about these expectations and is usually astonished by the extent of damage. [COBISS.SI-ID 987233]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 987233 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56