Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 988769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Prevajalec
Leto: 1998
Citat: Eurocode 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij. Del 1/2, Splošna pravila - Splošna pravila za stavbe (enakovreden ENV 1998-1-2:1994). Prva izd. Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za standardizacijo in meroslovje, 2000. IV, 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 988769]


Tipologija: Prevajalec
COBISS ID 988769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56