Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 990049 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: FERJANČIČ, Boris. Ocena uporabnosti približnih metod za račun nesimetričnih večetažnih kodstrukcij pri potresni obtežbi : diplomska naloga št. 902. Ljubljana: [B. Ferjančič], 1978. 131 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 990049]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 990049 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56