Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 990305 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1979
Citat: CERK, Rihard. Konstruiranje duktilnih armiranobetonskih okvirjev na seizmičnih področjih : diplomska naloga št. 920. Ljubljana: [R, Cerk], 1979. 101 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 990305]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 990305 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56