Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9922048 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1977
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZISKAVE OBMOCJA TERMALNIH IZVIROV JUGOVZHODNE SLOVENIJE : 4.FAZA. Ljubljana: RSS, 1977. 51 str. [COBISS.SI-ID 9922048]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 9922048 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56