Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 992870 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, HLEBEC, Valentina, KNAFLIČ, Livija, KLEMENČIČ, Sonja, DOBROVOLJC, Andreja. Evalvacija socialno integracijske vloge programa PUM : evalvacijska študija : vmesno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2001. 102 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 992870]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 992870 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57