Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 993633 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: GORJANC, Peter. Generacija akcelerogramov simuliranih potresov : teoretične osnove in analiza vpliva podatkov o zemljini in intervalu digitizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Gorjanc], 1978. 151 f., pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 993633]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 993633 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56