Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 99681 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.18 Sestavek v enciklopediji
Leto: 1987
Citat: FAJFAR, Peter. Potresno inženirstvo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 1995, zv. 9: Plo-Ps, str. 203. [COBISS.SI-ID 99681]
Tipologija: 1.18 Sestavek v enciklopediji
COBISS ID 99681 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56