Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 997729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: ILIJEVSKI, Andrej. SIDEN - program za nelinearno dinamično analizo konstrukcij z eno prostorno stopnjo : diplomska naloga št. 884. Ljubljana: [A. Ilijevski], 1978. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 997729]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 997729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56