Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 998753 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: KENDA, Bojan. Vpliv potujoče obtežbe na linijske konstrukcije : diplomska naloga št. 883. Ljubljana: [B. Kenda], 1978. 71 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 998753]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 998753 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56