Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 999009 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: KOSEC, Alenka. Prečna nihanja regularnih plošč : primerjava analitičnih rezultatov z rezultati Rayleigh-jeve metode in rezultati programa SAP IV : diplomska naloga št. 907. Ljubljana: [A. Kosec], 1978. 131 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 999009]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 999009 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56