Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 999265 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: LEBEN, Germana. Študija sodelujoče širine pri stenastih konstrukcijah v visokogradnji : diplomska naloga št. 901. Ljubljana: [G. Leben], 1978. 91 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 999265]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 999265 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56