Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 999777 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1977
Citat: MEGLEN, Tone. Primerjava metod za račun gobastih plošč : diplomska naloga št. 856. Ljubljana: [T. Meglen], 1977. 219 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 999777]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 999777 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56