Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: admin Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tomo CEROVŠEK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga, FISCHINGER, Matej. Incremental development of engineering education systems on the Web. Stroj. vestn., Poseb. izd., str. 780-788, ilustr.
Povzetek: Prispevek prikazuje način uporabe spletne tehnologije za objavo inženirskega znanja. Inženirsko znanje vključuje teoretično in empirično znanje, primere, predpise itd. Trdimo, da je lahko vsaka oblika znanja strukturirana in predstavljena z uporabo različnih tehnik kot so multimediji, relacijske baze, teksti ali predstavitve. Z uporabo enostavnih orodij, ki smo jih razvili, priprava tovrstnega gradiva ne zahteva računalniškega strokovnjaka. Hipermediji omogočajo integracijo različnih virov v eno samo koherentno celoto. Gradivo, ki je predstavljeno v tem prispevku, obravnava potresno inženirstvo, vendar so izdelana orodja uporabna tudi v sorodnih inženirskih disciplinah

The paper shows how to use Web technologies to publish engineering knowledge. This includes theoretical and empirical knowledge, cases, examples, regulations etc. We claim that each of the different knowledge types can be structured and presented using different techniques such as multimedia, relational databases, texts and presentations. Using rather simple tools that we have developed, authoring of such courseware does not require a computer expert. Hypermedia enables the integration of the different material into one coherent entity. The courseware presented in this paper discusses earthquake engineering, but the tools used in creating it are useful in related disciplines, such as structural and mechanical engineering, as well [COBISS.SI-ID 1016673]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID admin Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal kgkn-sumrada1.fgg1.uni-lj.si 2009/06/10 11:58