Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Peter FAJFAR (00025) Ljubljana,  

 

 
   

akad.prof.dr. Peter FAJFAR, univ.dipl.inž.grad.

Redni profesor za področje teorije konstrukcij in potresno inženirstvo


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
407 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 592 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: peter.fajfar@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Predava predmete s področij:
Univerzitetni program Gradbeništvo
1. letnik: Varstvo pred naravnimi nesrečami (redni)
4. letnik: Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo (redni)

Podiplomski program Gradbeništvo
1. letnik: Dinamika gradbenih konstrukcij z uporabo v potresnem inženirstvu ()
2. letnik: Projektiranje potresnovarnih objektov I - osnovni principi, zasnova in analiza (izredni)

Visokošolski program Gradbeništvo
3. letnik: Potresno inženirstvo (izredni)
3. letnik: Potresno inženirstvo (redni)

Bil je mentor pri 63 diplomah, 14 magistrskih in 10 doktorskih nalogah ter somentor pri eni doktorski nalogi. Pet njegovih študentov je dobilo Prešernove nagrade za študente na Univerzi v Ljubljani, 4 pa na FGG. Pod njegovim vodstvom so v Ljubljani delali mladi raziskovalci iz Kitajske (2), bivše Sovjetske zveze (1), Italije (2) in Romunije (2). Kot gostujoči profesor je predaval podiplomski predmet na McMaster Univerzi v Hamiltonu v Kanadi.

Raziskovalno delo
Ukvarja se s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami na naslednjih področjih: elastična in neelastična analiza konstrukcij, odziv konstrukcij pri potresni obtežbi, potresnoodporno projektiranje konstrukcij, določanje potresne nevarnosti, ranljivosti in tveganja. Bil je in je nosilec številnih mednarodnih, bilateralnih in domačih raziskovalnih projektov. Bil je gostujoči profesor na Univerzi v Stanfordu (1995), McMaster Univerzi v Hamiltonu, Kanada (1994) in Technionu, Haifa, Izrael (1989) ter gostujoči raziskovalec na Ruhr univerzi v Bochumu, Nemčija (1972-1973), Kalifornijski univerzi v Berkeleyu (19980) in Univerzi v Tokushimi, Japonska (1993).

Strokovno delo
Kot nosilec ali sodelavec je sodeloval pri več kot 100 projektih, študijah in revizijah. Dela zajemajo statične in dinamične analize konstrukcij, projektiranje konstrukcij pri potresnih obremenitvah, in analize potresne nevarnosti. Je avtor programa za analizo konstrukcij visokogradnje EAVEK, ki se od leta 1975 dalje uspešno uporablja v praksi. Uporabljen je bil pri projektiranju večine stavb v Sloveniji, deloma pa tudi izven Slovenije.

Publicistično delo
Napisal je učbenike Dinamika gradbenih konstrukcij, Osnove dinamike in Osnove potresnega inženirstva. Je soavtor knjige Zemljotresno inženjerstvo. Sam ali s sodelavci je objavil več kot 200 člankov v tujih in domačih revijah, zbornikih tujih in domačih konferenc ter poglavij v monografijah. Sam ali s sodelavci je napisal tudi več publikacij, ki jih je izdal Računski centar FAGG in kasneje IKPIR. Uredil je več zbornikov konferenc, od katerih sta najpomembnejši knjigi, ki sta ju izdali mednarodni založbi Elsevier in Balkema in ki vsebujeta članke napisane za dve mednarodni delavnici na Bledu. Je član uredniških odborov 8 mednarodnih revij.

Kongresi, posvetovanja
Z referati se je udeležil številnih domačih in mednarodnih konferenc in predaval na univerzah in raziskovalnih inštitucijah v ZDA, Kanadi, Japonski, Kitajski, Izraelu, Švici, Nemčiji in bivši Jugoslaviji. Organiziral je številne seminarje, delavnice, posvetovanja in konference, od katerih sta najpomembnejši delavnici Nonlinear seismic analysis and design of reinforced concrete building in Seismic design methodologies for the next generation of codes na Bledu leta 1992 in 1997

Članstva, priznanja, nagrade
Prešernova nagrada za študente Univerze v Ljubljani (1967)
Nagrada Tehnike za najboljši članek v Našem Gradjevinarstvu (1981)
Častni profesor v IZIISu, Univerza Kril I Metodij v Skopju (1987)
Nagrada Sklada Borisa Kidriča (1988)
Častni profesor Tehnične univerze v Chongqingu, Kitajska (1988)
Dopisni član SAZU (1989)
Redni član SAZU (1993)
Nagrada RS za znanstveno-raziskovalno delo za vrhunske dosežke na področju gradbeništva (1994)
Znanstveni svetnik Mednarodne inženirske akademije v Moskvi /1997)
Redni član Inženirske akademije Slovenije (2001)