Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Janez DUHOVNIK (05805) Ljubljana,  

 

 
   

prof.dr. Janez DUHOVNIK, univ.dipl.inž.grad.


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
402 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 587 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: janez.duhovnik@ikpir.fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Leta 1969 se je zaposlil na FAGG, kjer sedaj predava predmete Statika gradbenih konstrukcij na visokem strokovnem, Statika linijskih konstrukcij in Numerične metode na univerzitetnem ter Računalniško projektiranje konstrukcij in Ekspertni sistemi na podiplomskem študiju. Bil je mentor 56 diplomantom, 6 magistrantom ter 5 doktorandom. Bil je koordinator projekta v programu TEMPUS. Pripravil in vodil je gradnjo Konstrukcijsko prometnega laboratorija in ureditev Laboratorija za računalniško projektiranje konstrukcij.

Raziskovalno delo
Raziskoval je vpliv podajnosti stropov pri vodoravni obtežbi stavb, metode računalniškega projektiranja montažnih betonskih konstrukcij in računalniško projektiranje armature, robotizirano sestavljanje armature ter bil vodja več raziskovalnih projektov. Od leta 1992 do leta 1999 je bil nacionalni koordinator raziskovalnega polja Gradbeništvo. Sedaj sodeluje pri uvajanju Eurocode 1 ter prilagajanju drugih gradbeniških predpisov.

Strokovno delo
Bil je odgovorni projektant 22 konstrukcij, sodeloval pa je še pri 52 projektih konstrukcij. Bil je tudi revident več projektov konstrukcij in sodni izvedenec. Bil je član komisij za oceno posledic potresov na Kozjanskem, v Črni gori in v Benečiji.

Publicistično delo
Objavil je 106 člankov, eno knjigo in bil organizator in urednik zbornikov 17 seminarjev. Od leta 2000 dalje je urednik revije Gradbeni vestnik in predsednik uredniškega odbora biltena Novo v IZS pri Inženirski zbornici Slovenije.

Članstva, priznanja, nagrade
Je član Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva SATENA in Inženirske zbornice Slovenije.

Je imetnik nagrade Rastka Stojanovića Jugoslovanskega društva za mehaniko in jugoslovanskega državnega odlikovanja zasluge za narod s srebrno zvezdo.