Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Matej FISCHINGER (08358) Ljubljana,  

 

 
   

prof.dr. Matej FISCHINGER, univ.dipl.inž.grad.

Redni profesor za področje Potresno inženirstvo in Armiranobetonske konstrukcije


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
405 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 593 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: matej.fischinger@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Predava predmete iz podorčij:
Podiplomski program Gradbeništvo
1. letnik: Seminar iz konstrukcij ()
2. letnik: Projektiranje potresnovarnih objektov II - armiranobetonske konstrukcije (izredni)

Visokošolski program Gradbeništvo
2. letnik: Osnove masivnih konstrukcij (redni)
2. letnik: Osnove masivnih konstrukcij (izredni)
3. letnik: Računalniško projektiranje konstrukcij (redni)

Univerzitetni program Gradbeništvo
3. letnik: Statika linijskih konstrukcij I (redni)
4. letnik: Računalniško projektiranje konstrukcij (redni)


Vodi konstrukcijski seminar z mednarodnimi predavatelji za podiplomske študente FGG.
na podiplomskem študiju
V letu 2000 je s sodelavci na FGG in FA uvedel učenje in projektiranje na daljavo ter v okviru projekta TEMPUS opremil laboratorij za učenje na daljavo in videokonferenčno predavalnico na FGG.
Bil je mentor okoli 50 diplomantom (več jih je dobilo Prešernovo nagrado na UL ali FGG), 3 magistrantom in enemu doktorandu in dvema tujima študentoma iz ZDA.
Predaval je na številnih seminarjih za projektante v praksi.

Raziskovalno delo
Osnovna področja raziskovalnega dela:
- neelastični postopki analize in projektiranja potresno odpornih armiranobetonskih konstrukcij
- predpisi za potresno odporne konstrukcije
- računalniško podprte metode za projektiranje armiranobetonskih konstrukcij
- informacijsko podprto poučevanje in učenje na daljavo

Področja trenutnih raziskav:
- potresna odpornost mostov, nosilnih armiranobetonskih sten in prefabriciranih industrijskih objektov
- potresna izolacija
- nove metodologije projektiranja, ki temeljijo na predpisanem obnašanju
- evropski standardi za gradnjo konstrukcij
- razvoj IT podprtih učnih orodij
- projektiranje na daljavo

Bil je nosilec 37 raziskovalnih projektov doma in v tujini.

Strokovno delo
Delal je kot konzultant za statično in dinamično analizo ter zlasti za potresno varno projektiranje 70 zahtevnejših objektov.
Ti vključujejo hotel Union, zgradbo Energoinvesta v Sarajevu, bolnico Dubrovnik, hale za Alkaloid Skopje, velikopanelni sistem SCT, TE Ugljevik, WTC v Ljubljani, stavbo Cibone in Univerzitetno knjižnico v Zagrebu, objekte NE Krško, viadukte Reber, Mežaklja, Kresnice, Črni Kal, Ločica (prvi potresno izoliran most v Sloveniji), Blagovica, 6-4/1 nad Vipavsko dolino ter mostova čez Ljubljanico in Boko Kotorski zaliv.
Je član recenzenske skupine DARS-a.
Bil je član strokovnih komisij in strokovnih državnih delegacij po potresih v Furlaniji, Črni gori, Mehiki, Los Angelesu, Kobeju, Turčiji/1999 in Bovcu.

Publicistično delo
Sam ali s sodelavci je objavil okoli 150 člankov v tujih in domačih revijah, zbornikih tujih in domačih konferenc ter poglavij v monografijah. Uredil je več zbornikov konferenc. Je član uredniških odborov dveh mednarodnih revij. S sodelavci je pripravil informacijski sistem o poškodbah po potresih na CD in Internetu.

Kongresi, posvetovanja
Z referati se je udeležil številnih domačih in mednarodnih konferenc in predaval na univerzah in raziskovalnih inštitucijah v ZDA (University of Nevada, Reno; University of Florida, Orlando), Kanadi (McMaster University, Hamilton), Japonski (Tokyo Institute of Technology, Kyoto University), Koreji (Seoul National University), Izraelu TECHNION, Haifa), Švici (ETH, Zurich), Italiji (JRC, Ispra), Hrvaški (Univerza v Osijeku), in Sloveniji (Univerza v Mariboru). So(organiziral) je več seminarjev za gradbene konstrukterje in znanstvenih delavnic.

Članstva, priznanja, nagrade
Prešernova nagrada za študente Univerze v Ljubljani
Nagrada Sklada Borisa Kidriča
član Slovenskega akademijskega tehniško - naravoslovnega društva
predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo