Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Boštjan BRANK (10562) Ljubljana,  

 

 
   

izr.prof.dr. Boštjan BRANK, univ.dipl.inž.grad.

Izredni profesor za področje Mehanika in teorija konstrukcij


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
408 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 594 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: bostjan.brank@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Predava:
Podiplomski program Gradbeništvo
2. letnik: Nelinearna analiza konstrukcij po metodi končnih elementov (izredni)

Univerzitetni program Gradbeništvo
3. letnik: Ploskovne konstrukcije I (redni)
4. letnik: Numerične metode (redni)
4. letnik: Ploskovne konstrukcije II (redni)

V letih 2000 in 2001 je bil gostujoči profesor na Ecole Normale Superieure de Cachan v Parizu (Francija).

Raziskovalno delo
Moje raziskovalne teme se nanašajo na računalniško mehaniko, numerično analizo in uporabno mehaniko. Pomembne točke so računalniška mehanika lupin, nelinearni končni elementi, mehanika kompozitnih konstrukcij in mehanika konstrukcij z neomejeno velikimi rotacijami.

Raziskovalni projekti, v katerih sem sodeloval kot nosilec, so:
Temeljni raziskovalni projekt MŠZŠ št. J2-0646-1502-01, "Modeliranje kompozitnih laminatov
z optimizacijskimi metodami", 1999-2001;

Projekt PROTEUS št. 98011, "Razvoj računalniškega modela lupin za industrijske aplikacije", 1998-1999.

Strokovno delo
Poročilo št. P 1422/96-620-3 o obremenilni preizkušnji levega in desnega objekta viadukta Kresnica na avtocesti A10 na odseku Šentilj - Pesnica, ZAG, 1997 (J. Srpčič, B. Brank).

Poročilo št. 1445/96-620-3 o obremenilni preizkušnji levega objekta viadukta Vrhole na avtocesti Hoče - Arja vas, ZAG, 1997.

Poročilo št. P 71492/97-620 o rezultatih preiskav mehanskih lastnosti TRIMO sendvič elementov SSK, MSK in TSK, ZAG, 1998.

Poročilo št. P 71319/97-620-6 o obremenilni preizkušnji desnega (ožjega) dela nadvoza 4-2 nad avtocesto Slivnica - Pesnica, ZAG, 1998.

Kongresi, posvetovanja
Lectures on CEEPUS Summer School "Analysis of Elastomers and Creep and Flow of Glass and Metals", August 19-30, 1996, Žilina, Slovakia.

NATO ARW "Multilayered and
Fibre Reinforced Composites: Problems and Prospects", June 2-6, 1997, Kiev, Ukraine.

NATO ASI "Mechanics of Composite Materials and Structures", July 12-14, 1998, Troia, Portugal.

Članstva, priznanja, nagrade
Priznanje Slovenskega društva za
mehaniko za kvalitetno raziskovalno
delo v obdobju 1995-1997.