Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Tatjana ISAKOVIĆ (11409) Ljubljana,  

 

 
   

izr.prof.dr. Tatjana ISAKOVIĆ, univ.dipl.inž.grad.

Izredni profesor za področje Gradbene konstrukcije


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
404 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 589 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: tatjana.isakovic@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Predava pri predmetih:
Visokošolski program Gradbeništvo
3. letnik: Statika gradbenih konstrukcij (redni)
3. letnik: Računalniško projektiranje konstrukcij (izredni)
3. letnik: Računalniško projektiranje konstrukcij (redni)
3. letnik: Statika gradbenih konstrukcij (izredni)

Univerzitetni program Gradbeništvo
3. letnik: Statika linijskih konstrukcij II (redni)
3. letnik: Statika linijskih konstrukcij I (redni)
4. letnik: Računalniško projektiranje konstrukcij (redni)

Raziskovalno delo
Njeno raziskovalno delo poteka na naslednjih področjih:
konstrukcije v gradbeništvu,
potresno inženirstvo,
računalniško integrirana graditev objektov,
projektiranje mostov na potresnih območjih,
armiranobetonske konstrukcije

Strokovno delo
Sodelovala je pri uvajanju novih EC8 standradov v projektantsko prakso,
pri reviziji projektov na natečaju za izbiro projekta za viadukt Črni Kal in
pri kontroli potresne izolacije viadukta Ločica.

Publicistično delo
Njeni članki so objavljeni v različnih revijah, med ostalimi tudi v revijah Journal of Computing in Civil Engineering in Journal of bridge engineering.
Bila je tudi eden izmed urednikov zbornika Tempus, Proceedings of the first workshop, Ljubljana, 2000.

Kongresi, posvetovanja
Njeni članki so objavljeni v zbornikih naslednjih večjih znanstvenih srečanj:
Pacific conference on earthquake engineering, Melbourne, 1995
Seismic design methodologies for the next generation of codes, Bled, 1997
Eleventh european conference on earthquake engineering, Paris, 1998
Structural engineers world congress, San Francisco, 1998
Sixth U.S. national conference on earthquake engineering, Seattle, 1998
Asymmetric and irregular structures, Istanbul, 1999
12th World conference on earthquake engineering, Auckland, 2000
Imela je tudi tri predavanja na University of Nevada, Reno.

Članstva, priznanja, nagrade
Leta 1986 je dobila Fulbright-ovo štipendijo.
"Dobila je nagrado SCT za optimizacijo
armiranobetonskih podvozov"
"Članica je Slovenskega društva
za potresno inženirstvo, IABSE in FIB."