Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Damjan MARUŠIĆ (16420) Ljubljana,  

 

 
   

doc.dr. Damjan MARUŠIĆ, univ.dipl.inž.arh.

Znanstveni sodelavec za področje Konstrukcije in potesno inženirstvo


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
III-7 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 611 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: damjan.marusic@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Raziskovalno delo
Potresni odziv stavb
(jeklenih, armiranobetonskih);
posebej 3D vplivi (torzija...)...