Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Matevž DOLENC (17759) Ljubljana,  

 

 
   

asist.dr. Matevž DOLENC, univ.dipl.inž.grad.

Predavatelj za področje Gradbena informatika


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
035 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 606 (int.) fax: (01) 42 50 693 email: matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Univerzitetni program Gradbeništvo
1. letnik: Računalništvo in informatika (redni)
1. letnik: Računalništvo in informatika (redni)

Univerzitetni program Vodarstvo in komunalno inženirstvo
1. letnik: Tehnična dokumentacija in informatika (redni)
1. letnik: Informatika - delni - VKI (redni)

Visokošolski program Gradbeništvo
1. letnik: Računalništvo in informatika (redni)
1. letnik: Računalništvo in informatika (redni)

Visokošolski program Geodezija
2. letnik: Programiranje (redni)
3. letnik: Avtomatska obdelava podatkov (redni)
3. letnik: Avtomatska obdelava podatkov (redni)

Univerzitetni program Geodezija
3. letnik: Avtomatska obdelava podatkov (redni)
3. letnik: Avtomatska obdelava podatkov (redni)

Raziskovalno delo
V okviru doktorske disertacije sem raziskoval uporabnost različnih programskih tehnologij v razvoju programov za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov. Izdelal je prototip zbirke programskih komponent za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov. Programke komponente temeljijo na COM (Component Object Model) objektnem modelu.

V okviru raziskovalnega projekta "Spletni servisi za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov" raziskuje uporabnost tehnologije spletnih servisov pri razvoju sodobne tehnične programske opereme in še posebaj programske opreme za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov.

Strokovno delo
Sodeloval pri razvoju programskega sistema MonCAD-WIN, ki je namenjen za načrtovanje, analizo in dimenzioniranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij. Programski sistem deluje v okolju programa AutoCAD in je izdelan v programskem jeziku C++ ob uporabi ARX programskih knjižnic.

Kongresi, posvetovanja
9/1993 - 10/1993: strokovno izpopolnjevanje na John Hopkins University v Baltimoru, Maryland, ZDA (objektno usmerjeni programski sistemi, umetna inteligenca, računalniška grafika)

7/1995 - 9/1995: strokovno izpopolnjevanje v okviru programa TEMPUS JEP 3008 ICADERS, IEZ AG, Bensheim, Namečija (razvoj programskega sistema za načrtovanje konstrukcij Speedikon)

Članstva, priznanja, nagrade
1996: Fakultetna Prešernova nagrada in nagrada Inštituta za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo za diplomsko nalogo z naslovom "Program za pripravo računskega modela v programskem sistemu MOnCAD-WIN".