Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: LJUDJE: Tomo CEROVŠEK (18683) Ljubljana,  

 

 
   

doc. dr. Tomo CEROVŠEK, univ.dipl.inž.grad.

Predavatelj za področje Gradbena informatika


naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana soba:
041 govorilne ure:
tel: (01) 47 68 521 (int.) fax: (01) 42 50 681 email: tomo.cerovsek@fgg.uni-lj.si
Informacije Biografija Bibliografija Pedagoško Raziskovalno   Virtualna pisarna
Slovene|English

Pedagoško delo
Sodeluje pri predmetih:
Visokošolski program Gradbeništvo
1. letnik: Opisna geometrija (redni)
1. letnik: Opisna geometrija (izredni)

Univerzitetni program Vodarstvo in komunalno inženirstvo
1. letnik: Tehnična Dokumentacija - Delni (redni)
1. letnik: Tehnična dokumentacija in informatika (redni)

Članstva, priznanja, nagrade
1997: Univerzitetna Prešernova nagrada
1998: Nagrada IKPIR