Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 4. SVETOVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dogodki ob 30 letnici inštituta IKPIR
Kontaktni podatki
Razvojna in strokovna dejavnost ter prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso
Zgodovina ikpira
Gradbena informatika
35 LET INŠTITUTA ZA KONSTRUKCIJE, POTRESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠTVO
PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Razvoj programske opreme in zahtevnejše študije zgradb


Zahtevnejše analize za elektrarne in nuklearno elektrarno Krško

Numerična analiza nosilnosti hladilnega stolpa bloka 5 (stolp 4 višine 80 m) v TE Šoštanj (1995)

Numerična nelinearna termomehanska analiza 150 m visokega dimnika bloka 4 v TE Šoštanj (1996)

V analizi nosilnega hladilnega stolpa smo določili kritična mesta za sanacijo konstrukcije na osnovi dejanske geometrije in stanja konstrukcije stolpa. V nelinearni analizi dimnika je bilo potrebno ugotoviti vzroke razpok ter izbrati ustrezne rešitve sanacije dimnika.

Verjetnostna analiza potresne nevarnosti na lokaciji Nuklearne elektrarne Krško (1991-94)

Strokovno in organizacijsko izredno zahteven projekt, kjer so bili ob uporabi najmodernejših metod na novo določeni projektni potresni parametri na lokaciji NEK. Študija, ki jo je naročila NEK, vodil pa IKPIR ob upoštevanju strogih zahtev za zagotavljanje kakovosti, je trajala 4 leta. Pri delu so sodelovali tudi strokovnjaki iz Seizmološkega zavoda RS, Geološkega zavoda iz Ljubljane, Rudarsko-geološko-naftne fakultete iz Zagreba ter številni tuji svetovalci.

Revizije projektov gradbenih objektov in opreme v NEK (1995 - 2001)

Kot revidenti ves čas sodelujemo pri revizijah projektov gradbenih objektov in opreme v Jedrski elektrarni Krško, narejenih v okviru programa modernizacije elektrarne (zamenjava uparjalnikov in povečanje kapacitete bazena za izrabljeni gorivo). Sodelovali smo pri določanju etažnih spektrov, ki prestavljajo osnovo za projektiranje in preverjanje opreme. Opravili smo tudi revizijo projektov gradbenih konstrukcij ob zamenjavi uparjalnikov.

Sodelovanje v skupini za izredni prevoz uparjalnikov za NEK

Skupina je izdelala smernice za preverjanje objektov na cestah, po katerih je potekal prevoz uparjalnikov.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta