Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 4. SVETOVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov

Seizmična analiza viadukta Reber (1990)

Leta 1990, ko še ni bilo na razpolago ustreznih domačih predpisov, sta bila opravljena seizmična analiza in dimenzioniranje armiranobetonskega viadukta na novem delu avtoceste Malence-Šmarje Sap, ki ga sestavljata dve vzporedni konstrukciji dolžine 600 metrov. Pri projektiranju so bili uporabljeni izsledki najnovejših tujih in domačih raziskav.

Določevanje projektnih potresnih parametrov (1996 - 2001)

V sodelovanju s sodelavci bivše Uprave RS za geofiziko smo določili projektne potresne parametre za viadukte Črni Kal, Ločica, Blagovica in Tržiška Bistrica, za most Verige v zalivu Boke Kotorske, za jalovišče Boršt, za TE Brestanica in za HE Moste.

Ocena natečajnih rešitev za viadukt Črni kal (1998)

Viadukt Črni kal bo verjetno najbolj zahteven premostitveni objekt pri gradnji avtocest v Sloveniji. Izbirali smo med devetnajstimi natečajnimi predlogi. Sodelavci IKPIR so ocenjevali zlasti potresno varnost, obtežbo z vetrom in dimenzioniranje ključnih stebrov

Potresna izolacija viadukta Ločica (1999)

Gradnja na potresno bolj ogroženih območjih po zahtevnih evropskih standardih onemogoča izvajalcem uporabo standardne tehnologije in dimenzij pri nekaterih viaduktih. Alternativno rešitev nudi tehnologija potresne izolacije. Ta je v slovenskem prostoru novost, ki je pri projektiranju in izvedbi prvega potresno izoliranega viadukta na Slovenskem – Ločica zahtevala podrobnejšo študijo možnih alternativnih rešitev. V teku je tudi študija morebitnega izolacijskega sistema pri viaduktu Blagovica.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta