Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 3. IZOBRAŽEVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dogodki ob 30 letnici inštituta IKPIR
Kontaktni podatki
Razvojna in strokovna dejavnost ter prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso
Zgodovina ikpira
Gradbena informatika
35 LET INŠTITUTA ZA KONSTRUKCIJE, POTRESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠTVO
PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Učitelji IKPIR-a imajo na dodiplomskem in podiplomskem študiju gradbeništva predavanja, vaje in seminarje s področij statike in dinamike konstrukcij, potresnega inženirstva in računalništva, delno pa tudi s področja armiranobetonskih konstrukcij. Bili so mentorji 25 doktorandom, 35 magistrantom in 196 diplomantom ter somentorji pri 95 diplomah in 9 magisterijih. 5 diplomantov je dobilo Prešernove nagrade za študente Univerze v Ljubljana, 4 diplomanti pa Prešernove nagrade FGG.

Raziskovalci IKPIR-a so bili mentorji 37 mladim raziskovalcem, ki so se uspešno uveljavili, ne le v raziskovalnih organizacijah, pač pa tudi na razvojnih in vodstvenih mestih v praksi. Na neformalno usposabljanje je prišlo več raziskovalcev iz Kitajske (2), bivše Sovjetske zveze (1), Italije (2), Romunije (2) in Hrvaške (2). Inštitut je s svojimi sodelavci organiziral več kot 30 seminarjev, ki se jih je udeležilo prek 2500 udeležencev. Tako je sproti prenašal rezultate raziskovalnega dela v projektantsko prakso in bistveno pripomogel k uvajanju uporabe sodobnih metod v analizi in pri projektiranju gradbenih konstrukcij.

V zadnjem času se učitelji IKPIR-a posvečajo pionirskemu delu na področju uvajanja sodobnih metod pouka konstrukterskega inženirstva, ki vključujejo projektiranje na daljavo, študij na daljavo in razvoj IT podprtih učnih orodij (n.pr. EASY – Informacijski system za študij poškodb objektov po potresih). S svojim obširnim razvojnim, raziskovalnim in pedagoškim delom je IKPIR- FGG v preteklih tridesetih letih bistveno vplival na razvoj gradbene stroke doma in v svetu.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta