Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 2. RAZISKAVE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Sodelavci IKPIR delujejo predvsem na treh področjih, ki so razvidna iz njegovega naziva in so podrobneje predstavljena v nadaljevanju. Dejavnost na področju konstrukcij obsega raziskave metod za projektiranje konstrukcij, razvoj računalniških programov in njihovo uvajanje v prakso.

Na področju potresnega inženirstva je inštitut dosegel mednarodni nivo in priznanja pri razvoju novih metodologij projektiranja potresno odpornih konstrukcij stavb, mostov in industrijskih objektov. Doma pa je odločilno vplival na dvig ravni projektantske prakse in regulative na področju potresnega inženirstva.

Intenzivna raba računalnika pri raziskovalnem delu je v novejšem času spodbudila raziskave splošnejših problemov rabe računalnika v gradbeništvu. Področje gradbene informatike obsega računalniško integrirano gradnjo, posredovanje informacij in upravljanje z informacijsko tehnologijo.

V preteklih letih je bilo opravljenih več kot 140 zahtevnih in obsežnih raziskovalnih in razvojnih projektov, objavljenih je bilo več sto člankov in referatov doma in v tujini. Izdanih je bilo prek 50 publikacij.

Predstavitev področij

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta