Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 4. SVETOVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dogodki ob 30 letnici inštituta IKPIR
Kontaktni podatki
Razvojna in strokovna dejavnost ter prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso

Inštitut je vseskozi skrbel za prenos raziskovalnih rezultatov v prakso, projektantsko in konzultantsko dejavnost ter za razvoj predpisov s področja gradbeništva (posebej je dejaven pri uvajanju novih evropskih standardov za konstrukcije Eurocode v Sloveniji).

Obsežno delo je bilo opravljeno tudi pri analizi vzrokov porušitev objektov in ocenjevanju škode po potresih v Črni gori in v Sloveniji.

Leta 1998 je IKPIR organiziral posebno usposabljanje projektantov (gradbenih konstruktorjev in arhitektov) za popotresno obnovo objektov v Posočju.

Sodelavci so izdelali več sto zahtevnejših študij, razvojnih nalog, strokovnih projektov in revizij. Nekaj značilnih je navedenih v nadaljevanju:

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta