Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 4. SVETOVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)

Sodelavci IKPIRa ves čas vodijo delo v zvezi z uvajanjem evropskega (pred)standarda za gradnjo potresno odpornih objektov Eurocode 8 v Sloveniji. Pri tem sodelujejo s strokovnjaki iz drugih kateder FGG, ZAGa in bivše Uprave RS za geofiziko. Eurocode 8 je bil prvi predstandard is skupine Eurocodov, ki je bil uradno sprejet v Sloveniji, Slovenija pa je bila prva država v Evropi, ki je Eurocode 8 uradno sprejela. Glavni razlog za to je bilo kritično stanje na področju predpisov in standardov za potresno odporno projektiranje premostitvenih objektov pri nas. Glede na intenzivno gradnjo takih objektov v okviru programa gradnje novih avtocest je bilo nujno potrebno v najkrajšem možnem času usposobiti evropski predstandard Eurocode 8/2, ki obravnava projektiranje mostov na potresnih območjih, za uporabo v Sloveniji. V okviru naloge, ki jo je financiral DARS, smo v obdobju 1994-95 pripravili nacionalni dokument za uporabo, slovenski prevod predstandarda in pet testnih primerov. Predstandard in dva testna primera smo izdelali tudi v obliki hiperteksta. Pripravili smo priročnik in organizirali dva seminarja za projektante. V sodelovanju z bivšo Upravo RS za geofiziko smo pripravili podlage za uvedbo karte projektnih pospeškov, ki jo je Uprava izdala v letu 2001 in ki bo uradno stopila v veljavo v letu 2002. V predlog nove verzije standarda Eurocode 8 (maj 2001) je vključena poenostavljena metoda za nelinearno analizo konstrukcij (N2 metoda), ki je bila razvita v IKPIRu.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta