Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 1. UVOD Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dogodki ob 30 letnici inštituta IKPIR
Kontaktni podatki
Razvojna in strokovna dejavnost ter prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso
Zgodovina ikpira
Gradbena informatika
35 LET INŠTITUTA ZA KONSTRUKCIJE, POTRESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠTVO

Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo (IKPIR) je bil ustanovljen dne 27. 10. 1971 pod imenom Računski center Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo kot interni inštitut fakultete za potrebe pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela.

V prvih letih delovanja je skrbel predvsem za vzgojo kadrov in za razvoj nujno potrebne programske opreme na področju gradbeništva, delno pa tudi za računalniško opremljenost fakultete.

Jeseni leta 1980 se je preimenoval v Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, kar je odražalo novo vsebino in obseg dejavnosti inštituta na treh poglavitnih področjih, ki jih je v teh letih pokrival pedagoško, raziskovalno in strokovno.

V 30 letih se je razvil v najmočnejšo pedagoško raziskovalno enoto na fakulteti, tako po številu sodelavcev kot po številu opravljenih raziskovalnih projektov in objavljenih del. Od leta 2001 dalje v okviru IKPIR-a raziskovalno in strokovno delajo člani Katedre za konstrukcije in potresno inženirstvo in Katedre za gradbeno informatiko, ki odslej skrbita za pedagoško delo.

Predstavitev dejavnosti:

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta