Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 4. SVETOVANJE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dogodki ob 30 letnici inštituta IKPIR
Kontaktni podatki
Razvojna in strokovna dejavnost ter prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso
Zgodovina ikpira
Gradbena informatika
35 LET INŠTITUTA ZA KONSTRUKCIJE, POTRESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠTVO
PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Razvoj programske opreme in zahtevnejše študije zgradb

Programska oprema za projektiranje gradbenih konstrukcij (1971- 2001)

Programsko opremo, razvito v IKPIR-u, uporabljajo številni projektanti gradbenih konstrukcij v Sloveniji in z njo je izračunan večji del pomembnejših stavb. Najbolj znani programi so OKVIR, EAVEK, DIAS, MONCAD.

Statični računi montažnih ločnih konstrukcij GORICA (1971-80)

Izdelanih je bilo več kot sto statičnih računov za objekte po vsej Jugoslaviji. Pri tem je bil uporabljen program, izdelan na Inštitutu. Rezultati programa so notranje sile, napetosti betona in temeljnih tal ter potrebna armatura.

Stanovanjski objekti, visoki od 12-22 etaž v stanovanjskem naselju Knježevac v Beogradu (1976)

Izdelani so bili projekti za konstrukcijo stanovanjskih stavb, pri čemer so bili uporabljeni vsi razpoložljivi računalniški programi za račun konstrukcij.

Račun konstrukcije ločnega mostu in odra v Solkanu (1981-83)

Za cestni ločni most v Solkanu so bili izdelani statični in dinamični računi. Tudi pri tem projektu so bili uporabljeni na Inštitutu razviti programi.

Revizija gradbenih projektov Nacionalne in vseučiliščne knjižnice v Zagrebu (1983 in 1987-90)

Projektanti Tehnike in Građevinskega inštituta iz Zagreba so projektirali zahtevno konstrukcijo nove stavbe knjižnice v Zagrebu. Revizijo je sproti opravljal IKPIR, pri čemer so pri posameznih delih konstrukcij sodelovali tudi člani drugih kateder. Ob zglednem sodelovanju projektantov in revidentov, ki so opravili številne kontrolne analize, je bilo odpravljenih več napak v projektih in danih nekaj predlogov za pomembna izboljšanja konstrukcije.

Razvoj velikopanelnega sistema SCT (1986-87)

V obsežnem raziskovalno-razvojnem projektu so sodelovali SCT, ZRMK in IKPIR. Rezultat razvoja je bil velikopanelni sistem, ki je primeren za gradnjo na močnih potresnih območjih. Z njim je v Ljubljani zgrajenih več kot 1000 stanovanj.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta